Ref.
Światłem i zbawieniem mym,
Drogą, Życiem, Prawdą jest Pan.
Łaską swą prowadzi mnie.
W Jego ręku jest mój los.

1.
Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

2.
Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem,
moje serce nie poczuje strachu.
Choćby napadnięto mnie zbrojnie,
nawet wtedy ufność swą zachowam.

3.
O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w jego domu,
abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią.

4.
W namiocie swoim mnie ukryje
w chwili nieszczęścia,
schowa w głębi przybytku,
na skałę mnie wydźwignie.


 

POWRÓT