(M:) Święty, Święty, Święty, (Ż:) Święty, Święty, Święty
(M:) Pan Bóg Zastępów, (Ż:) Pan Bóg Zastępów!
(M:) Pełne są niebiosa, (Ż:) Pełne są niebiosa
(M:) i ziemia chwały Twojej! (Ż:) i ziemia chwały Twojej!
 
(M:) Hosanna, (Ż:) Hosanna!
(M:)Na wysokości! (Ż:) Na wysokości!
(M:) Błogosławiony, (Ż:) Błogosławiony,
(M:) który idzie w imię Pańskie! (Ż:) który..
 
(ALL:) Hosanna / (×1 raz, zwalniając)


POWRÓT