(wstęp) | |•
|    |:
|    |: 

1. Zwr. 12   Zwr. 2
Tyś w wieczerniku Chlebem się stał,
Tyś nam krew Twoją dał.
Tyś chciałeś z nami jedno być,
Jednego Ojca czcić.

Ref.
Więc połącz wszystkich w jedno ciało
Panie nasz!
Wlej w serca ludzi miłość trwałą
Boże nasz!

2.
Pożywać chcemy Ciało Twe,
Krew Twoją chcemy pić.
W miłości spalać serca swe,
na wieki z Tobą żyć.

Ref.
Więc połącz wszystkich w jedno ciało
Panie nasz!
Wlej w serca ludzi miłość trwałą
Boże nasz!
/ ×2

Zwr. 1, 2   Zwr. 3, 4
 

|    |:
|    |: 

 

POWRÓT