:| 

1.
W drogę z nami wyrusz Panie,
nam nie wolno w miejscu stać,
gdy zbłądzimy, podaj rękę,
gdy upadniemy, pomóż wstać.
  I do serca Swego prowadź,
  prowadź nas.

2.
Zabierz smutki, przywróć radość,
Osłabionym dodaj sił.
byśmy innym nieść pomogli,
ciężar krzyża przez ten świat.
  I do serca Swego prowadź,
  prowadź nas.

3.
Poprzez piachy, ostów kolce,
z nami idź do niebios bram
po pustyniach wody swojej,
zabłąkanym zechciej dać.
  I do serca Swego prowadź,
  prowadź nas.

4.
Gdy do Pana odejdziemy,
niech nie płacze po nas nikt,
bo my przecież z Nim być chcemy,
Jego łaską wiecznie żyć
  I do serca Swego prowadź,
  prowadź nas.


POWRÓT