1.
W kruszynie chleba Panie jesteś
schowany wielki, Ty Pan.
Przychodzisz do nas już przez wieki,
by ofiarować siebie nam.

2.
W tych kroplach wina Twoja krew,
przelana za nas, Panie mój.
Tak wiele jej na krzyżu było,
by odkupić nas od win.

3.
Ty Panie miłością jesteś,
Ty Panie kochasz nas.
I proszę ciebie by tak było wciąż,
przez wiele lat.

4.
W kruszynie chleba Panie jesteś
schowany wielki, Ty Pan.
Przychodzisz do nas już przez wieki,
by ofiarować siebie nam.

5.
Ty Panie miłością jesteś,
Ty Panie kochasz nas.
I proszę ciebie by tak było wciąż,
przez wiele lat.


POWRÓT