Ref.
W Swoim wielkim Miłosierdziu
Bóg nas zrodził do nadziei, /×2 *
do wielkiej nadziei.

1.
Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją, *
racz mnie wysłuchać w łaskawości Swojej. *
Moi wrogowie nie panują nade mną, *
bo kto Ci ufa, nie będzie zawstydzony.

2.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
i naucz chodzić mnie Twoimi ścieżkami. *
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. *
Boże, mój Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

3.
Wspomnij na Swoje Miłosierdzie, Panie, *
na Swoją miłość, która trwa od wieków. *
Nie pamiętaj win i grzechów naszych, *
lecz o Swoim wielkim miłosierdziu.

4.
Dobry jest Pan i łaskawy, *
wskazuje drogę grzesznikom. *
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg Swoich.


POWRÓT