metrum: 4/4 , tempo: ~ 68bps
(wstęp) | a H e - |•
| e C D h | e C D G | C D G C | a D G H7 |
| a D G C | a h e e |: 

1.   Zwr. 1     Zwr. 2     Zwr. 3     Zwr. 4
Wierzę w Ciebie Boże, coś mnie obmył z win,
wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn,
miłość Ci kazała krzyż na plecy brać,
w tabernakulum zostałeś aby z nami trwać,
jesteś przewodnikiem nam – do wieczności bram,
tam przygarniesz nas do siebie.

2.   Zwr. 1     Zwr. 2     Zwr. 3     Zwr. 4
Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg,
Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg,
Tyś jest moja prawda, co oświeca mnie,
boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie.
Nic mnie nie zatrwoży już – wśród najcięższych burz,
bo Ty Panie jesteś ze mną.
/ ×2

3.   Zwr. 1     Zwr. 2     Zwr. 3     Zwr. 4
Tyś jest moją siłą, w Tobie moja moc,
Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc,
Tyś jest mym ratunkiem, gdy zagraża toń,
Moją słabą ludzką rękę, ujmij w swoją dłoń,
z Tobą przejdę poprzez świat, w ciągu życia lat,
i nic złego mnie nie spotka. / ×2

4.   Zwr. 1     Zwr. 2     Zwr. 3     Zwr. 4
Tobie Boże Ojcze wiarę swoją dam,
w Tobie Synu Boży ufność swoją mam,
Duchu Święty Boże w serce moje zstąp,
i miłości Bożej ziarno rzuć w me serce w głąb,
w duszy mojej rozpal żar – siedmioraki dar,
daj mi stać się Bożą rolą.
/ ×2


    Zwr. 1     Zwr. 2     Zwr. 3     Zwr. 4

|    |:
|    |: 

 

POWRÓT