Ref.
Wody Jordanu, weselcie się,
Nasz Zbawiciel przychodzi.
Woda życia, zdrój na pustyni!

1.
Jeśli ktoś jest spragniony,
A wierzy we Mnie,
Niech przyjdzie do Mnie i pije,
Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.

2.
Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam,
Nie będzie pragnął na wieki,
Lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody,
Wytryskującej ku życiu wiecznemu

3.
Rozleję wody po spragnionej glebie
I zdroje po wyschniętej ziemi.
Przeleję Ducha mego na twoich potomków
I błogosławieństwo moje na twe latorośle.

4.
Pan cię zawsze prowadzić będzie,
Nasyci duszę twoją na pustkowiach.
Odmłodzi twoje kości tak, że będziesz jak zroszony ogród
I jak żródło wody, co się nie wyczerpie!

 
sł. W. Prus OP, muz. P. Pałka


POWRÓT