| D G D   | D G A4 A |
| e A fis h | G e C A |:|
       | D D4 D – |•|

1,3.
Wspaniały Dawco miłości,
składamy na Twoim Stole
wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,
choć i tak to od wieków jest Twoje.

2.
Wspaniały dawco miłości,
składamy na Twoim Stole
radość i szczęście, trudy i znoje,
choć i tak to od wieków jest Twoje.

| D G D   | D G A4 A |
| e A fis h | G e C A |:|
       | D D4 D – |•|

POWRÓT