D A h D7 | G e A Azw |
D Fis h E | G A D 😐

1.
Wszystkie moje troski i kłopoty
w Twoje ręce składam, Panie mój,
bardzo cieszę się,
  że właśnie nas wybrałeś
  byśmy idąc nieśli imię Twe.

2.
Zawsze chciałem zostać apostołem,
było to pragnienie w sercu mym,
gdy odejdziesz to
  napiszemy Ewangelię,
 aby imię Twe znał cały świat.

3.
Ty mnie karmisz co dzień Twoim Ciałem,
poisz mnie przedziwnie Twoją Krwią,
co dzień uczysz mnie
  mądrości Twoim Słowem,
  żebym wreszcie poznał miłość Twą.


POWRÓT