D A h D7 | G e A Azw |
D Fis h E | G A D 😐
1.
Wszystkie moje troski i kłopoty
w Twoje ręce składam, Panie mój,
bardzo cieszę się,
 że właśnie nas wybrałeś
 byśmy idąc nieśli imię Twe.

2.
Zawsze chciałem zostać apostołem,
było to pragnienie w sercu mym,
gdy odejdziesz, to
 napiszemy Ewangelię,
 aby imię Twe znał cały świat.

4.
Każdy człowiek pragnie być szczęśliwym.
Bóg obiecał wieczne szczęście dać.
 Chce byś pomógł ludzi doprowadzić tam,
 gdzie jest wieczne szczęście i On sam.

5.
Spróbuj także ty kochać człowieka,
chciej odnależć dobroć, miłość w nim.
 Nie skazuj go na to, aby przepadł gdzieś,
 skąd nie będzie mógł już wrócić tu.
==== Zwr. 3. tylko na Komunię św. – ustalić wersję ===

3. ver.A
Ty mnie karmisz co dzień Twoim Ciałem,
poisz mnie przedziwnie Twoją Krwią,
co dzień uczysz mnie
  mądrości Twoim Słowem,
  żebym wreszcie poznał miłość Twą.


3.ver.B

poisz mnie przedziwnie swoją Krwią,
uczysz mnie codziennie
  mądrości swoim Słowem,
  żebym wreszcie poznał miłość Twą.


POWRÓT