metrum: 12/8, tempo: 110 bps,  |D D4 |D D4 D |
---zwr.-------------------------------------
 | D  h  | e  A7 | e  A7 | D  D7 |•
---ref.-------------------------------------
1.| G  A7 | D D7+ h| e  A7 | D  D7 |
2.| G  g  | D fis h| e  A4 A| D  D4 D|•

             Zwr. 1              Zwr. 2, 3              
1.
Wy jesteście na Ziemi światłem Mym,
wy jesteście na Ziemi światłem Mym,
 aby ludzie widzieli dobre czyny w was
 i chwalili Ojca, który w niebie jest. / ×2

2.
My jesteśmy na Ziemi światłem Twym,
my jesteśmy na Ziemi światłem Twym,
 aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
 i chwalili Ojca, który w niebie jest. / ×2

3.
Matko pomóż na Ziemi światłem być,
Matko pomóż na Ziemi światłem być,
 aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
 i chwalili Ojca, który w niebie jest. / ×2

---zwr.-------------------------------------
 | D  h  | e  A7 | e  A7 | D  D7 |•
---ref.-------------------------------------
1.| G  A7 | D D7+ h| e  A7 | D  D7 |
2.| G  g  | D fis h| e  A4 A| D  D4 D|•

             Zwr. 1              Zwr. 2, 3              


 

POWRÓT