metrum: , tempo:  (~ )
(wstęp) | |•
|    |:
|    |: 

             Zwr. 1              Zwr. 2, 3              
1.
Wy jesteście na Ziemi światłem Mym,
wy jesteście na Ziemi światłem Mym.
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was
i chwalili Ojca, który w niebie jest. / ×2

2.
My jesteśmy na Ziemi światłem Twym,
my jesteśmy na Ziemi światłem Twym.
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
i chwalili Ojca, który w niebie jest. / ×2

3.
Matko pomóż na Ziemi światłem być,
Matko pomóż na Ziemi światłem być.
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
i chwalili Ojca, który w niebie jest. / ×2

             Zwr. 1              Zwr. 2, 3              
 

|    |:
|    |: 

 

POWRÓT