wstęp: |D  G  |A  D G D  |•
|D G |D   |D G |A   |•
|G   |D h |e A |D Dzw |:

1.   Zwr. 1, 2   Zwr. 3, 4
Z Jezusem przez życie pragnę iść,
z Nim w drogę wyruszać w każdy dzień,
 i zgłębiać słowa Jego treść,
 i braciom mym radośnie
 Jezusa, Jezusa chcę nieść. :|

2.
On mi darował cały świat,
przykazał bym kochał wszystkich Was.
 On światło daje nam,
 by wiodło nas do celu,
 gdzie Jezus, gdzie Jezus czeka nas. :|

wstęp: |D  G  |A  D G D  |•
|D G |D   |D G |A   |•
|G   |D h |e A |D Dzw |:

3.   Zwr. 1, 2   Zwr. 3, 4
Jak Jezus kochać ludzi chcę,
jak On przebaczać wszystko złe.
 Z otwartym sercem iść przez świat
 i służyć Bogu tylko tak,
 jak Jezus, jak Jezus uczył mnie. :|

4.
»Czy chcesz iść ze mną przez ten świat?«,
to Pan twój pyta cię co dnia.
 zaufaj Mu, nie lękaj się,
 a życie twe odmieni się,
 bo Jezus, bo Jezus wejdzie w nie. :|

wstęp: |D  G  |A  D G D  |•
|D G |D   |D G |A   |•
|G   |D h |e A |D Dzw |:

  Zwr. 1, 2   Zwr. 3, 4


 

POWRÓT