metrum: , tempo:  (~ )
(wstęp) | |•
|    |:
|    |: 

1.   Zwr. 1, 2   Zwr. 3, 4
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,
zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim,
módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,
aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,
aby świat cały ujrzał miłość w nas.
/ ×2

2.
Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń,
wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń.
Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść,
że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest,
że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.
/ ×2

3.    Zwr. 1, 2   Zwr. 3, 4
Przyjdź – jako źródło pustyni,
Z mocą do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia,
dotknie, uleczy mnie już.
/ ×2

4.
Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,
o to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
radością napełnij mnie.
/ ×2

   Zwr. 1, 2   Zwr. 3, 4
 

|    |:
|    |: 

 

POWRÓT