metrum: 12/8, tempo: Largo (~56)
(wstęp) | e  C  | G D e - |•
| e  C | G  D |:
| a  e | G  D |:
| e D G | a  H7 |: (× 4) 

Ref.              Zwr. 1              Zwr. 2              Zwr. 3
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz,przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.

1.
Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska.
Z grobu powstał dziś Pan, ta noc jest pełna blasku.
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić.
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić.

| e  C | G  D | e  C | G  D |:
| e D G | a  H7 |: (× 4)

Ref.              Zwr. 1              Zwr. 2              Zwr. 3
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz, mprzez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.

2.
Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom.
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto.
Już nie będę się bać – cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!

| e  C | G  D | e  C | G  D |:
| e D G | a  H7 |: (× 4) 

Ref.              Zwr. 1              Zwr. 2              Zwr. 3
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz,przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.

3.
Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym.
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym.
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona.
Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona.

| e  C | G  D | e  C | G  D |:
| e D G | a  H7 |: (× 4) 

 


 

POWRÓT