Wybrał nas Bóg do zbawienia,
Zaprosił do chwały Jezusa.
On tak nas ukochaŁ…
1) … że zawisł na krzyżu,
więc życie oddajmy Mu.

2.

5) On w Trójcy Najświętszej ukochał bez granic,
więc życie oddajmy Mu.