1. Zaśnij, Dziecino, Święte Dziecię,
Tyś nam pociechą na tym świecie.
Ref.
Zmruż oczęta swoje, Tyś serce moje,
Modlitwa moja niech uśpi Cię.
2. Wznieś rączkę swoją, błogosław nam,
Całe swe życie dziś Tobie dam.
Ref.
Zmruż oczęta swoje, Tyś serce moje,
Modlitwa moja niech uśpi Cię.
3. Anielskie chóry chwałę głoszą,
Pasterze hojnie dary znoszą.
Ref.
Zmruż oczęta swoje, Tyś serce moje,
Modlitwa moja niech uśpi Cię.